Bình Hoa Minh Long – Chích Chòe Quả Quất Cobal Vàng 27cm là tác phẩm nghệ thuật từ Gốm sứ Minh Long. https://t.co/fmuyeZPo0q #binhhoa #gomsuminhlong #minhlong #minhlong1 #gốm_sứ #gốm_sứ_minh_long


from Twitter https://twitter.com/minhlongcom

February 21, 2020 at 11:10AM
via minhlongcom

Nhận xét