Tunes Industry Blog Updates Bình Hoa

Description: Bình Hoa Minh Long – Cá Chép Colbat 25cm là tác phẩm nghệ thuật từ Gốm sứ Minh Long. Với họa tiết cá chép là hình ảnh gần gũi và gắn liền với văn hóa dân gian Việt Nam. Ngoài ra cá chép được xem là linh vật phong thủy có khả năng chiêu tiền kim tài. Đồng thời cũng là biểu tượng cho đoàn kết, ý chí và sự cao quí.
By
Pinned to Bình Hoa on Pinterest
Found on: https://ift.tt/2T69eME

Nhận xét