Tunes Industry Blog Updates Bình Hoa

Description: Bình Hoa Minh Long - Chích Chòe Quả Quất Cobal Vàng 27cm là tác phẩm nghệ thuật từ Gốm sứ Minh Long. Với hình dáng và họa tiết mang ý nghĩa tốt lành.
By
Pinned to Bình Hoa on Pinterest
Found on: https://ift.tt/2v2u5sl

Nhận xét